Workshop
sdílení dopravních informací

Dopravní informace jsou bohatstvím s omezenou trvanlivostí.

O workshopu


Mnoho subjektů vlastní nebo produkuje primární dopravní informace. Praxe i legislativa praví, že jejich hodnota se projeví zejména při jejich distribuci. Řešitelé vědecko-výzkumných projektů Kamelot, DATEX II a Certifikace Vás na workshopu seznámí s požadavky aktuální legislativy i praxe, aktivitami v ČR i v Evropě, dostupnými nástroji pro řešení souvisejících úloh a související certifikací.

Workshop o sdílení dopravních informací je pořádán pod záštitou Jana Birke, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka, dr.h.c., děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Workshop se koná ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 9:00 v prostorách Fakulty dopravní, ČVUT v Praze, Horská 3, 120 00 Praha 2, místnost B005.

Účast na workshopu je bezplatná.

Program workshopu


Čtvrtek 24. listopadu 201609:00 - 10:00 REGISTRACE


10:00 - 10:15 ÚVODNÍ SLOVO

Jan Birke, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze10:15 - 11:00 BLOK 1 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY POSKYTOVÁNÍ DI

Moderátor: doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze


  10:15 - 10:30 Evropský Akční plán, Směrnice o ITS a z ní vyplývající aktivity

  Přednášející: Marek Ščerba, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

  10:30 - 10:45 Český Akční a Implementační plán ITS se zaměřením na silniční dopravu

  Přednášející: Ing. Martin Pichl, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR

  10:45 - 11:00 Co očekává poskytovatel a co odběratel dopravních informací

  Přednášející: Ing. Jan Vlčinský, TamTam Research s.r.o.11:00 - 11:45 BLOK 2 - STAV IMPLEMENTACE SMĚRNICE O ITS V ČR A V EVROPĚ

Moderátor: doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze


  11:00 - 11:15 Stav poskytování DI v Evropě (realizace SPA a další)

  Přednášející: Ing. Petr Bureš, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze

  11:15 - 11:30 Rozvoj NDIC a sběru dopravních informací

  Přednášející: Ing. Filip Týc, Ředitelství silnic a dálnic ČR

  11:30 - 11:45 Stav implementace DATEX II v ČR

  Přednášející: Ing. Ondřej Bílý, Ministerstvo dopravy ČR11:45 - 12:15 PŘESTÁVKA NA KÁVU12:15 - 13:15 BLOK 3 - ŘEŠENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z PROJEKTŮ VaV

Moderátor: doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze


  12:15 - 12:30 Kamelot - Návrh řešení distribučního rozhraní 2.0

  Přednášející: Ing. Jan Vlčinský, TamTam Research s.r.o.

  12:30 - 12:45 Možnosti lokalizace dopravních informací s využitím OpenLR

  Přednášející: Mgr. Jan Kufner, Central European Data Agency a.s.

  12:45 - 13:00 Návrh řešení přístupového bodu a způsob dokumentace dopravních dat

  Přednášející: Ing. Petr Bureš, Ph.D., Fakulta dopravní, ČVUT v Praze

  13:00 - 13:15 Diskuse13:15 - 14:15 OBĚD14:15 - 15:15 BLOK 4 - ŘEŠENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z PROJEKTŮ VaV - POKRAČOVÁNÍ

Moderátor: doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze


  14:15 - 14:30 Sdílení a využitelnost dopravních informací v rámci webových mapových služeb

  Přednášející: Mgr. Jan Kufner, Central European Data Agency a.s.

  14:30 - 14:45 Posuzování shody služeb ITS, jmenovitě dopravních informací

  Přednášející: Mgr. David Bárta, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

  14:45 - 15:00 Praktické rady pro nasazení DATEX II - Strategie

  Přednášející: Ing. Jan Vlčinský, TamTam Research s.r.o.15:00 - 15:30 PANELOVÁ DISKUSE A ZÁVĚRY SEMINÁŘE

Moderátor: doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze


  PANELISTÉ:

  Ing. Martin Pichl, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR

  Ing. Filip Týc, Ředitelství silnic a dálnic ČR

  Ing. Petr Bureš, Ph.D., Fakulta dopravní, ČVUT v Praze

  Ing. Jan Vlčinský, TamTam Research s.r.o.

  Mgr. David Bárta, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

  Mgr. Jan Kufner, Central European Data Agency a.s.Změna programu vyhrazena!

Registrace na workshopO projektech


Projekt Kamelot: Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech je financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu Alfa pod číslem TA04031524.

Téma: Vývoj komplexního řešení pro distribuci dopravních informací ve standardizovaných formátech. Řešení překlenuje propast mezi schopností subjektu vytvořit primární data (dopravní informaci) na straně jedné, a funkčním, efektivním a kvalitním poskytováním těchto informací odběratelům, pokud možno v standardizovaném formátu na straně druhé.

Řešitelé: TamTam Research s.r.o., Central European Data Agency a.s. a Fakulta dopravní, ČVUT v Praze.

Období řešení: 2014-2016


Projekt Zavedení Evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informací je zadán Ministerstvem dopravy ČR a je financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu Beta pod číslem TB0500MD014.

Téma: Podpora zakotvení požadavků směrnice 2010/40/EU, související s DATEX II do českého prostředí, zejména podpora státních uživatelů formátu, harmonizace formátů a zastupování ČR v souvisejících Evropských projektech.

Řešitelé: TamTam Research s.r.o.

Období řešení: 2016


Projekt Posuzování shody komponentů a aplikací ITS je zadán Ministerstvem dopravy ČR a je financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu Beta pod číslem TB0400MD007.

Téma: Vytvoření návrhu procesu certifikace telematických aplikací a zařízení, a to buď formou tzv. Prohlášení o shodě v případě nekritických aplikací anebo certifikací nezávislou certifikační autoritou v případě bezpečnostně-kritických aplikací a zařízení.

Řešitelé: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Období řešení: 2015 - 2016

Legislativa


Níže uvedené dokumenty Evropské Komise jsou do české legislativy zavedeny prostřednictvím aktualizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

 • Směrnice EP a rady 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Plné znění dokumentu je dostupné zde.

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla. Plné znění dokumentu je dostupné zde.

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 údaje a postupy pro poskytován minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně. Plné znění dokumentu je dostupné zde.

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 962/2015 poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU. Plné znění dokumentu je dostupné zde.